Skontaktuj się z nami

5 + 7 =

Biuro Sprzedaży

ul. Żurawia 32/34 lok.47
00-515, Warszawa

Telefon: Sylwia Grubska-Kwaczek 515 515 500

Mail: sprzedaz@redgrasshome.pl

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Redgrass Home sp. z o.o. z siedzibą na Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (dalej jako „Administrator”);
  • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem: sprzedaż@redgrasshome.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto, po udzieleniu przez Panią/Pana zgody, w celu przedstawienia oferty usług świadczonych przez Administratora bądź podmioty z nim współpracujące tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi IT, usługi pośrednictwa kredytowego, usługi architektoniczne;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest   warunkiem umożliwienia przedstawienia oferty usług świadczonych przez Administratora.